Hjem Galleri Værstasjon IpCam Ais Flydata Ev.134
Site Stats
Flag Counter
Noen artister og band fra Rogaland  jeg liker å høre på. Artists and bands from my region Rogaland I like to listen to. Powered by Map by Google Maps ?
You must have Spotify running in the background to use the players on this webpage.  Hit the play button  > in the  album cover picture. You can advance the songs by Hitting  >> and << buttons. Spotify  må være startet og ligge i bakgrunnen for  å spille sanger på denne siden.  Klikk på play knappen  > som ligger midt i album bildet. Du kan skifte mellom sporene ved trykke på  >> og << knappene.